Styrelse och övriga förtroendevalda

Vadsbo IHS nya styrelse: Stående från vänster: Kenneth Andersson, Lars Malmsten, Per-Göran Persson, Börje Carlsson. Sittande från vänster: Sven-Erik Karlsson, Örjan Johansson, Birgitta Karlsson, Håkan Larsson. Saknas på bilden: Stefan Johansson, Lars-Göran Ytterberg

Kontaktpersoner i styrelsen
Örjan Johansson   070-8770635       aikgubben1@hotmail.com
P-G Persson            070-783 80 79      pellep@telia.com
Håkan Larsson      070-6435301       hakan.lar4859@gmail.com