Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelsen stående fr.v. Börje Carlsson, L-Å Bergman, Christer Carnegren, Olle Malmborg, S-E Karlsson. Sittande fr.v. Örjan Johansson,Birgitta Karlsson, P-G Persson, Bo Zackrisson, Stig Brånfeldt.

Styrelsen stående fr.v. Börje Carlsson (Kassör), L-Å Bergman (Vice ordf),
Christer Carnegren, Olle Malmborg, S-E Karlsson.
Sittande fr.v. Örjan Johansson,Birgitta Karsson, P-G Persson (Sekreterare),
Bo Zackrisson (Ordförande), Stig Brånfeldt.
Hedersledamot i styrelsen, Sven Hjort.

Kontaktpersoner i styrelsen
Bo Zackrisson        070-524 58 61     bo.zacke@gmail.com
P-G Persson            070-783 80 79     pellep@telia.com
Börje Carlsson        070-339 42 29