Årsberättelse 2018

Ola Fredriksson gästade under året

Ola Fredriksson gästade under året

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Ett som vanligt positivt år 2018 för Vadsbo IHS med många arrangemang och aktiviteter.

Vi inledde året med ishockey i Karlstad, och matchen Färjestad-Örebro. Ishockey i Karlstad är på väg att bli en tradition. Vi har också gjort en  fotbollsresa till Göteborg och genrepet inför VM mellan Sverige och Peru. Den traditionella julbordsresan med Gullspångs Buss gick av stapeln i slutet november. Ett antal medlemmar deltog i resan till Oslo i WIS regi.

 Årsmötet i mars var välbesökt, och inbjudne gästen, förre bandy- och fotbollspelaren och tränaren Benny Lennartsson Örebro SK  bjöd på massor av anekdoter från sin aktiva tid.

 Föreläsare vid våra ”Öppna Hus-kvällar” har varit, skytten Roger Strand, simmaren Gunnar Åreng, NTF-ordföranden Torbjörn Forsell, elvistolkaren, Stikkan Karlsson, bandyspelaren Ola Fredriksson, och i november fotbollspelaren Torbjörn Nilsson, ett samarrangemang med Hova Utvecklingsbolag på Hova hotell,  där var SISU oss ekonomiskt behjälpliga.

.Medlemsutvecklingen är glädjande, vid årsskiftet var vi 412 medlemmar, inkluderande ett tiotal föreningar, en ökning med ett drygt 30-tal personer.

 Ett tiotal medlemmar har under tre dagar städat på Törebodafestivalen, vilket genererade en bra slant till sällskapet.

Vi har även inför 2019 gett ut en almanacka.  Den har tryckts upp i 250 exemplar, och var vid
årsskiftet i stort sett slutsåld. Ytterligare 50 almanackor har tryckts upp.

Två allsångskvällar på Norrkvarn har arrangerats under året. Båda har varit välbesökta och fortsättning följer.

Styrelsen har under 2018 bestått av ordförande, Bo Zackrisson, vice ordförande, Lars-Åke Bergman,  kassör, Birgitta Karlsson,  sekreterare, Per-Göran Persson. Övriga ledamöter: Börje Carlsson, Stig Brånfeldt, Olle Malmborg, Örjan Johansson. Styrelsesuppleanter:  Rolf Markusson, Evert Karlsson och Stefan Johansson. Adjungerad styrelsemedlem: Christer Carnegren. .

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.